Oferta

Oferujemy naszym Pacjentom kompleksową diagnostykę stomatologiczną, opartą na nowoczesnej technologii i wieloletnim dowiadczeniu. Zakres naszych usług obejmuje:

1. Radiogramy wewnątrzustne:

• zdjęcia pojedynczych zębów
• zdjęcia skrzydłowo - zgryzowe
• zdjęcia zgryzowe

2. Radiogramy zewnątrzustne:

• zdjęcia pantomograficzne
• zdjęcia cefalometryczne
• zdjęcia zatok obocznych nosa
• zdjęcia nosogardła
• zdjęcia stawów skroniowo - żuchwowych

3. Tomografia wolumetryczna

CennikRTG pojedynczego zęba analogowe - klisza rtg
40 zł
RTG pojedynczego zęba cyfrowe - wydruk na foli diagnostycznej lub płyta CD
(dodatkowy nośnik 10 zł)
40 zł
RTG stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu - wydruk na foli diagnostycznej i CD
80 zł
RTG pantomograficzne - tylko płyta CD [UWAGA – ten wariant tylko i wyłącznie w przypadku, gdy pacjent posiada skierowanie od lekarza potwierdzone jego pieczątką, że jedynym nośnikiem obrazu ma być płyta CD]
90 zł
RTG cefalometryczne -tylko płyta CD [UWAGA – ten wariant tylko i wyłącznie w przypadku, gdy pacjent posiada skierowanie od lekarza, potwierdzone jego pieczątką, że jedynym nośnikiem obrazu ma być płyta CD]
90 zł
RTG pantomograficzne - wydruk na pełnoformatowej foli diagnostycznej i płyta CD [UWAGA w załączeniu na życzenie kierującego badania archiwalne (od 2010) na płycie CD]
100 zł
RTG cefalometryczne - wydruk na pełnoformatowej foli diagnostycznej i płyta CD [UWAGA w załączeniu na życzenie kierującego badania archiwalne(od 2010) na płycie CD]
100 zł
RTG pantomograficzne i cefalometryczne - wydruk na pełnoformatowej foli diagnostycznej i płyta CD [UWAGA w załączeniu na życzenie kierującego badania archiwalne (od 2010) na płycie CD]
180 zł
Tomografia komputerowa CBCT—1 ząb - rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR na foli diagnostycznej opracowana przez lekarza radiologa i płyta CD z całym badaniem
150 zł
Tomografia komputerowa CBCT—1/2 łuku - rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR na foli diagnostycznej opracowana przez lekarza radiologa i płyta CD z całym badaniem
200 zł
Tomografia komputerowa CBCT—jednego łuku - rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR na foli diagnostycznej opracowane przez lekarza radiologa i płyta CD z całym badaniem
300 zł
Tomografia komputerowa CBCT—całości - rekonstrukcje wielopłaszczyznowe MPR na foli diagnostycznej opracowane przez lekarza radiologa i płyta CD z całym badaniem
450 złWYDRUKI na foliach diagnostycznych są generowane na drukarkach medycznych w najlepszej rozdzielczości: 508 ppi • kontrastowa: 14 bitów!

BADANIA są oceniane na medycznych monitorach diagnostycznych!

BADANIA tomografii komputerowej są wykonywane na aparatach tomografii stożkowej CBCT a nie aparatach pantomograficznych tylko z funkcją obrazowania w 3D!Uwagi praktyczne:

Przed wykonaniem badania pacjent proszony jest o zdjęcie wszystkich metalowych przedmiotów z regionu głowy i szyi (biżuteria, spinki do włosów itp.) oraz o usunięcie wszelkich ruchomych uzupełnień protetycznych oraz ruchomych aparatów ortodontycznych.

Stomatologiczne badanie rentgenowskie tak jak wszystkie badania radiologiczne są tylko badaniem dodatkowym. Do postawienia pełnej diagnozy konieczne jest badanie kliniczne przeprowadzone przez stomatologa.